Individ- & Organisationsudvikling


Kreos ApS blev etableret i 1996 som del af et netværk, der arbejder i organisationer og med mennesker, der vil forandring. Kreos, fordi forandring oftest betyder kaos og kreativitet i ordenes bedste forstand; at kunne være i kaos for en stund uden at miste sin kreativitet.

Alle ydelser i Kreos er specielt designet ud fra kundens/dit behov. Du kan på denne side få en fornemmelse af mine kvalifikationer og erfaringer. Bedst af alt er at kontakte mig telefonisk og fortælle hvad du behøver. Ligger det ikke indenfor mit speciale, kan jeg henvise dig til andre med den specifikke kompetence.Væsentlige erfaringsområder:

Ledelse
 • Kvalitetsudvikling, mål og resultatstyring
 • Projektledelse Ledelse af forandrings og udviklingsprocesser
 • Medarbejderudvikling
 • Business Proces Reengineering


 • Konsultation
 • Ledelsesparring
 • Kortlægning af indsats/udviklingsområder
 • Iværksætte og lede forandring
 • Projektstyring
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Konflikthåndtering


 • Undervisning
 • Det personlige lederskab
 • Mangfoldighedsledelse
 • Procesledelse
 • At blive og være Mentor
 • Kommunikation
 • Gruppeprocesser
 • Teambuilding
 • Konflikthåndtering
 • Coaching


 • Samarbejdspartnere bl.a.:
 • SAS – div. Divisioner
 • COWI
 • Instituttet för Företagsledning, Stockholm
 • GestaltPartner
 • Fyns Amt
 • Københavns Amt
 • Unilever
 • HK
 • Sahva


 • Uddannelser:
  2013PhD: “Identity work in the context of organisational change, a gestalt perspective”
  2003Organizational and system Development, Internationalt
  1999Working with Individuals in an Organizational Setting, Holland
  1999Gruppeprocesser, Seán Gaffney, Sverige
  1998Couple/Family Training Program, Cleveland, USA
  1997Chok og traume terapi, Bodynamic, Danmark
  1996Diplomeret fra Gestalt-Akademin i Skandinavien
  1994Evidence- Based Health Care, Oslo
  1994Kvalitetsudvikling, Metoder og værktøjer
  1991Eksamen, Filosofikum, DISS og Københavns Universitet
  1988Eksamen, Merkonom, Virksomhedsøkonomi og databehandling
  1988Eksamen, Forskningsmetodik, DISS, København.
  1987DSH, København, 1 årig Diplomeksamen med speciale i ledelse
  1984Kompletteringskursus for afdelingssygeplejersker
  1983Speciale i sygehushygiejne
  1980Div. fagspecifikke uddannelser inden for sygeplejeteknik
  1975Sygeplejerske, Bispebjerg Hospital.

  Beskæftigelse:
  2011 -Underviser på kurset: Eksistens i Ledelse
  2010 - 2011Tilknyttet Psykoterapeutisk Institut som underviser i eksistentiel ledelse
  2008 -Tilknyttet GestaltPartner i Sverige som underviser i div. emner
  2000 - 2011Tilknyttet Psykoterapeutisk Institut som underviser i gruppedynamik
  1998 - 2007Pædagogisk leder i Gestalt Akademin
  1996 -Selvstændig, ejer af firmaet KREOS
  1994 - 1996Konsulent i HS, Forsknings og kvalitetsafdelingen
  1993 - 1994Konsulent i Fyns Amt, Kvalitetsudvikling
  1992 - 1993Projektleder
  1991 - 1992Oversygeplejerske
  1987 - 1991Afdelingssygeplejerske
  1979 - 19871. Assistent
  1975 - 1979Sygeplejerske, forskellige specialer


  Eksempler på konsulentopgaver, bl.a.:

  SAS - lederudviklingsprogram, et udviklingsforløb for ca. 150 skandinaviske ledere i Tecnical Division, Udviklingsprogrammet forløb som en parallelproces til BusinessProcesReengineering i samme område. Programmet havde et ½ års varighed og bestod af Skandinaviske undervisningssessioner, samt ledelsessupervision i nationale netværksgrupper. Konsulentarbejdet foregik i et samarbejde mellem konsulenter fra Perlan, Stockholm, fra Akribi, Oslo og fra Kreos, Danmark

  COWI - design og implementering af dialogkultur i virksomheden, i samarbejde med HRD Manager Ivan Jensen. Udvikling og gennemførelse af kursusmoduler for samtlige ledere, bl.a. ”den gode samtale” og ”den gode gruppe”.

  Københavns Amt, Implementering af medarbejderudviklings-samtalen i samtlige af de institutioner, der var interesseret. Over 3 måneder gennemførtes 5 lederkurser om individuel opbygning af værktøjet MUS samt praktisk anvendelse, foruden 15 medarbejder-temadage om formålet med MUS, samt medarbejdernes rolle.

  SAS, People Development, proceskonsultation vedr. udarbejdelse af et lederudviklingskoncept for nye ledere, Skandinavisk design. Projektet bestod af analysefase, designfase, afprøvning og justering af design og implementering.

  Unilever, Danmark, Sverige og Finland. Udvikling og gennemførelse af lederskabskursus. Det personlige lederskab, team-building og forandringsledelse.

  HK- Midtsjælland, fusion af 2 afdelinger, skabe en teamkultur samt etablering af teams. Forløb over 3 år.

  Opgaver relateret til sundhedssektoren

  Fyns Amt, konsulent på 10 sygehuse
   Ansvarlig for implementering af patientilfredshedsmåling og opfølgning Medansvarlig for udarbejdelse af kvalitetssikrings strategi og gennemførelse af denne
  Sundhedsdirektoratet, København, konsulent
   Medansvarlig for udvikling af kvalitetsudviklingsstrategi og gennemførelse af denne. Ansvarlig for kvalitetspuljen, uddeling af puljemidler til kvalitetsprojekter og proceskonsulent på disse. Proceskonsulent eller rådgiver på kvalitetsprojekter
  HS, konsulent
   Medansvarlig for kvalitetsudviklingsstrategi, sekretær for kvalitetsrådet. Formand for arbejdsgruppen til ”udvikling af metoder til brugerinddragelse i hospitalsvæsnet”. Formand for arbejdsgruppen ”Ortopædkirurgisk behandling og pleje” – udarbejdelse af fælles kvalitetsmål, procedure for måling samt brug af databaser. Medlem i arbejdsgruppe for MTV – foredragsholder på 1. kongres for MTV i Sundhedsstyrelsen. Medlem af arbejdsgruppe "Evidence Based Medicin"


  Navn: Susanne Blom
  Født: 31-12-52
  Nationalitet: Dansk
  Profession: Organisationskonsulent
  Virksomhed: Ejer af KREOS ApS
  Eksistens i Ledelse
  Øvrigt: Organizational affiliate Network / Chairman


    


  KREOS
  Badstuestræde 9 st/th
  1209 København K

  Telefon: +45 21 43 55 57

  e-mail: info@kreos.dk